Centrum Wspierania Rodzin Swoboda


Kontakt

Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
ul. Swoboda 59
60-389 Poznań

NIP: 779-20-43-401
REGON: 632365100


E-mail: sekretariat@cwr-poznan.pl

Fax: 61 8673 561 wewn. 46

Telefon: 61 86 73 561, 61 86 76 221Klub dla Rodzin Zastępczych
(organizator rodzinnej pieczy zastępczej)

Oddział I:
Kwalifikacja i Specjalistyczne Wsparcie Rodzin Zastępczych

Kierownik oddziału: Tel. 61 86 73 561 wewn. 55
Prawnik: Tel. 61 86 73 561 wewn. 48
Psycholog: Tel. 61 86 73 561 wewn. 25 lub 43
Pedagog: Tel. 61 86 73 561 wewn. 49

Oddział II:
Ocena Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Kierownik oddziału: Tel. 61 86 73 561 wewn. 44
Pedagog: Tel. 61 86 73 561 wewn. 50 lub 53
Psycholog: Tel. 61 86 73 561 wewn. 54

Oddział III:
Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Kierownik oddziału: Tel. 61 86 73 561 wewn. 26
Koordynatorzy: Tel. 61 86 73 561 wewn. 41

Oddział IV:
Wsparcie działań na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej

Tel. 61 86 73 561 wewn. 29


Klub Dobrych Rodziców
(wsparcie dla rodzin biologicznych)

Tel. 61 86 73 561 wewn. 52


Nasze M2
(placówka opiekuńczo-wychowawcza)

Psycholog: Tel. 61 86 73 561 wewn. 43
Pracownik socjalny: Tel. 61 86 73 561 wewn. 47
Prawnik: Tel. 61 86 73 561 wewn. 48


Sponsorzy: Tel. 61 86 73 561 wewn. 34

Wyświetl większą mapę

aktualizacja: Wojciech Majewski, Emilia Kierlik
projekt: Agata Czajczyńska