Centrum Wspierania Rodzin Swoboda


Kontakt

Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
ul. Swoboda 59
60-389 Poznań

NIP: 779-20-43-401
REGON: 632365100


E-mail: ddz1@poczta.neostrada.pl

Fax: 61 8673 561 wew. 46

Telefon: 61 86 73 561, 61 86 76 221


Klub dla Rodzin Zastępczych
(organizator rodzinnej pieczy zastępczej)
Dział I:
Szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze

Tel. 61 86 73 561 wew. 49 lub 25
Dział II:
Wsparcie rodzin zastępczych

Tel. 61 86 73 561 wew. 49 lub 25
Dział III:
Okresowa ocena sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej

Tel. 61 86 73 561 wew. 44
Dział IV:
Organizacyjne i pozaszkoleniowe wsparcie działań na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej

Tel. 61 86 73 561 wew. 29
Prawnik: Tel. 61 86 73 561 wew. 48
Psycholog: Tel. 61 86 73 561 wew. 25
Pedagog: Tel. 61 86 73 561 wew. 49
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej: Tel. 61 86 73 561 wew. 41

Klub Dobrych Rodziców
Tel. 61 86 73 561 wew. 52

Nasze M2
(placówka opiekuńczo-wychowawcza)
Psycholog: Tel. 61 86 73 561 wew. 43
Pracownik socjalny: Tel. 61 86 73 561 wew. 47 i 52
Prawnik: Tel. 61 86 73 561 wew. 48


Wyświetl większą mapę

aktualizacja: Wojciech Majewski, Emilia Kierlik
projekt: Agata Czajczyńska